Jak przygotować pracę do druku?

Prosimy o przygotowanie pliku w formacie PDF zgodnym z Acrobat 6.0 lub wyżej. W przypadku tła pracy innego niż białe konieczne jest dodanie tzw. spadów (ok. 2-3mm) czyli wyciągnięciu tła poza rozmiary dokumentu. Czcionka musi być załączona w pliku PDF lub zamieniona na krzywe, w przeciwnym wypadku poprawne wydrukowanie pracy jest niemożliwe. Elementy dokumentu inne niż zdjęcia (np. teksty, bryły geometryczne, logo firmy, siatki, wykresy) powinny być zapisane jako krzywe dla uzyskania najwyższej jakości w druku.

Podsumowując:

  • format pliku PDF
  • czcionka załączona w pliku lub jako krzywe
  • nie używamy RGB! (prace w CMYKu)
  • spady po 3 mm jeśli elementy dochodzą do krawędzi pracy
  • obiekty w krzywych
  • w przypadku czarnych apli prosimy dodać po ok.20% pozostałych kolorów (CMY)

W przypadku zeszytów szytych zaleca się zadawanie większych spadów (szczególnie dla okładki), nawet do 5-8 mm.